Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh

Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya, Raigarh

Shaheed Nandkumar Patel Vishwavidyalaya Garhumaria ,Odisha Road ,Raigarh (Chhattisgarh) +91 77622 99036 [email protected]

02-May-22 10.00 AM - Question Paper M.A. (Previous) History HISTORY OF CHINA AND JAPAN (A.D. 1800-1950) Paper 1